Nieuwjaarsgroet 2019

Geachte leden, Het Bestuur wenst u allen een voorspoedig, gezond en goed visjaar 2019 toe. We hopen dat we u in goede gezondheid aan de waterkant mogen ontmoeten. Zoals u in de vergunning hebt kunnen lezen is het niet meer toegestaan in de zg. Zwemvijver met het strandje te vissen. Nieuw in de vergunning zijn de wateren in Rijswijk-Buiten, maar alleen in de Wateren die vallen binnen de Gem...

Nieuwsbrief december 2018

Geacht lid, Van elk lid is de vispas 2019 voor 15 december 2018 binnen. In 2019 is de contributie als volgt: a. Hoofdlid vanaf 17 jaar € 32,00 b. Jeugdlid van 14 t/m 16 jaar € 26,00 c. Jeugdlid t/m 13 jaar € 16,50 d. Dameslid € 16,50 e. Erelid € 00,00 f....