Nieuwsbrief november 2020

Geacht lid,

Van elk lid is de vispas van 2021 binnen.

In 2021 is de contributie als volgt:

a. Hoofdlid vanaf 17 jaar € 32,00
b. Jeugdlid van 15 t/m 16 jaar € 12,00
c. Jeugdlid t/m 14 jaar  gratis mee vissen met Hoofdlid
d. Dameslid € 12,00
e. Sublid* € 22,00 *

* Lid dat afdracht doet via een vereniging, anders dan de RHV.

Peildatum voor leeftijdsbepaling is 1 januari 2020.

Als de contributie voor 15 december 2020 ontvangen is, zullen de visbescheiden voor de jaarwisseling in uw bezit zijn.
Als u per Girotel of anderszins betaalt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om geboortedatum, postcode en lidnummer te vermelden, zie uw vispas.

Indien u na 1 maart 2021 uw contributie gaat betalen, houdt u dan rekening met € 3,00 extra administratiekosten.

Als u het lidmaatschap zou willen beeindigen, dan hoeft u daarvoor geen actie te ondernemen.
Na 1 mei 2021 wordt u door SVN en de RHV verwijderd uit het ledenbestand.
We verzoeken U het bedrag, dat u moet betalen om de bescheiden te ontvangen, te storten op IBAN:
NL54 INGB 0000 22 94 23, t.n.v. R.H.V., Postbus 1254, 2280 CG Rijswijk.

Bij genoeg deelname, minimaal 10 personen, zullen er visactiviteiten georganiseerd worden.
( roofvis, karper, forel, dagje Grevelingen, of dagje Snakelakevissen in Putten)
Wilt u zich voor een, of meerdere activiteiten opgeven, dan een berichtje naar onze Website.
Voor extra Mededelingen verwijzen we U naar onze Website:

www.rijswijksehengelsportvereniging.nl

Op deze site overzicht en locatie van de viswateren in Rijswijk, de kosten van het Lidmaatschap en kosten van het Stadsvisbewijs.
Bovendien de adressen van de verkooppunten. De site wordt per 1 januari 2021 aangepast.

De clubkelder aan de Marius Bauerstraat 25 is vanwege de Corona crisis nog steeds gesloten tot nader order.
Hebt u tussentijds vragen, neemt u dan even telefonisch contact op, of een mailtje naar de website.

P.S. De viswateren van de RHV kunt u vinden op de Visplanner.nl

De Visplanner (lijst met viswateren in Nederland) is samen met de vispas van de RHV het lidmaatschapsbewijs van de RHV.

Het Bestuur van de RHV.