Nieuwjaarsgroet 2019

Geachte leden,

Het Bestuur wenst u allen een voorspoedig, gezond en goed visjaar 2019 toe.
We hopen dat we u in goede gezondheid aan de waterkant mogen ontmoeten.

Zoals u in de vergunning hebt kunnen lezen is het niet meer toegestaan in de zg. Zwemvijver met het strandje te vissen.
Nieuw in de vergunning zijn de wateren in Rijswijk-Buiten, maar alleen in de Wateren die vallen binnen de Gemeente Rijswijk.
Hou in deze ook de Vis-app van Sportvisserij Nedererland in de gaten.

Nogmaals een gezond en fijn visjaar gewenst.

Het Bestuur van de RHV.