Nieuwsbrief december 2018

Geacht lid,

Van elk lid is de vispas 2019 voor 15 december 2018 binnen.

In 2019 is de contributie als volgt:

a. Hoofdlid vanaf 17 jaar € 32,00
b. Jeugdlid van 14 t/m 16 jaar € 26,00
c. Jeugdlid t/m 13 jaar € 16,50
d. Dameslid € 16,50
e. Erelid € 00,00
f. Sublid* € 21,50

* Lid dat afdracht doet via een vereniging, anders dan de RHV.

Peildatum voor leeftijdsbepaling is 1 januari 2019.
Als de contributie voor 20 december 2018 ontvangen is, zullen de visbescheiden voor de jaarwisseling in uw bezit zijn.
Als u met internet bankieren betaalt, wilt u dan zo vriendelijk zijn om uw geboortedatum, postcode en lidnummer te vermelden, zie uw vispas.
Als u het lidmaatschap zou willen beeindigen, dan hoeft u daarvoor geen actie te ondernemen.
Na 15 mei 2019 wordt u door SVN en de RHV verwijderd uit het ledenbestand.
We verzoeken u het bedrag, dat u moet betalen om de bescheiden te ontvangen, te storten op IBAN: NL54 INGB 0000 22 94 23  t.n.v. R.H.V., Postbus 1254, 2280 CG Rijswijk.

Bij genoeg deelname, minimaal 10 personen, zal er een Karper-dag, Roofvis-dag, Zee-visdag, Forellen-visdag, een dagje Grevelingen georganiseerd worden.
Wilt u zich voor een, of meerdere activiteiten opgeven, dan een berichtje naar onze Website.

Voor extra mededelingen verwijzen we U naar onze Website: www.rijswijksehengelsportvereniging.nl

Op deze site vindt u een overzicht en locatie van de viswateren in Rijswijk, de kosten van het Lidmaatschap en kosten van het Stadsvisbewijs. Bovendien de adressen van de verkooppunten. De site wordt per 1 januari 2019 aangepast.

Een aantal leden heeft deze brief ontvangen, die ook via het e-mailadres is geprobeerd te versturen en niet gelukt is.
Willen de leden die een e-mailadres hebben, dit doorgeven?

De clubkelder aan de Marius Bauerstraat 25 is elke 1e woensdag (vanaf april) in 2019 weer geopend.
Hebt u tussentijds vragen, neemt u dan even telefonisch contact op, of een mailtje naar de website.

PS. In april is de clubkelder elke woensdag geopend, om tegen contante betaling uw RHV-vergunning in ontvangst te nemen.

P.S. De recreatieplas bij binnenkomst in het Wilhelmina Park aan de rechterkant met het zandstrand is vanaf 1 januari 2019 definitief verboden om in te vissen. Dit in overleg met de Gemeente Rijswijk.

Het Bestuur van de RHV.